Många läkare – men lite tid för patienterna

Sverige har nästan flest läkare per invånare i hela Europa. Trots detta har läkarna inte tid med patienterna.


Sverige har nästan flest läkare beräknat på befolkningsmängd samtidigt som vi har väldigt få läkarbesök per invånare och år. Trots detta är både läkare och patienter i Sverige missnöjda med hur mycket tid som ägnas åt själva läkarbesöket.

30 procent av alla läkare säger i enkät att deras arbete försvåras av onödigt administrativt arbete.

Enligt en rapport som myndigheten för Vårdanalys presenterade för regeringen på onsdagen så gick det åt 30 heltidstjänster i ett landsting för att fylla i olika kvalitetsregister. Detta kan bero på föråldrade IT-system och för stor mängd dokumentation.

”Unga läkare som är duktiga på datorer möts i vården av en IT-miljö från 1980-talet”, säger Sofia Almlöf, utredare på Vårdanalys, till Svenska dagbladet.