Läkare – hitta rätt vård

I Sverige är all sjukvård subventionerad. Det innebär att du inte behöver betala mer än ett visst belopp per år för läkarvård. Beroende på hur akut ditt besvär är finns det olika vårdinrättningar som du kan vända dig till.


Vård för olika besvär

Läkare

Om dina besvär inte kräver omedelbar vård ska du alltid vända dig till din vårdcentral i första hand. Där gör en allmänläkare en bedömning och om det är nödvändigt slussar hen dig vidare. Har du exempelvis problem med dina öron kan du få en remiss till en öra-näsa-hals-läkare. Är du deprimerad får du en remiss till en psykolog.

Vårdcentralen är dock bara öppen på vardagar. Behöver du vård under helgen får du vända dig till en jourmottagning eller vänta till på måndag.

Om besvären är akuta ska du besöka en akutmottagning som har öppet dygnet runt alla dagar i veckan. Är besvären livshotande ska du ringa SOS larmcentral 112.

Är du osäker på var du ska vända dig för att få läkarvård kan du alltid ringa till sjukvårdsrådgivningen på telefonnummer 1177 eller 08-320 100 så hjälper de dig.

Kostnader och högkostnadsskydd

Kostnaderna ser olika beroende på vilken läkarmottagning du vänder dig till. På vårdcentralen och hos husläkaren kostar det 150-200 kronor per besök och för specialistvård kostar det 200-350 kronor per besök. Sjukvård är gratis för de upp till 20 år förutom i Stockholm och Skåne där sjukvård är gratis upp till 18 år.

I Sverige behöver du aldrig betala mer än 1 100 kronor per år för sjukvård. Överstiger du den summan får du ett så kallat frikort och dina resterande besök kommer att vara gratis. Frikortet är giltigt i ett år från och med det första besöket på ditt stämpelkort.

Frikortet gäller dock inte för intyg, slutenvård, vaccinationer, sjukresor, hjälpmedel och vid uteblivna besök. Om du glömmer kortet kan du ta ett kvitto på kostnaden och sedan få denna avgift återbetald vid ett annat läkartillfälle när du har med dig ditt frikort.

Välj din läkare och din mottagning

Du har rätt att själv välja vilken mottagning du ska stå skriven på. Detta kallas för vårdvalet och det kan du antingen göra på ”Mina vårdkontakter” på internet eller så går du bara till den mottagning du vill stå skriven på och skriver in dig.

Vård i ett annat landsting

Du kan få vård i ett annat landsting än det du står skriven på. Detta om du exempelvis blir sjuk när du inte är hemma. Ingen vårdcentral får neka någon vård. Men du kan också planera att få vård i ett annat landsting om exempelvis ett annat landsting har en specialistvård som du behöver.

Om väntetiden är lång för vård i ditt landsting kan du även då bli erbjuden vård i ett annat landsting för snabbare vård.